HOME - مرحبا بكم لدى مكتب الترجمة - عربي - هولندي �

 

Welkom bij AMARVERTALING

voor tolken en vertalen:

Nederlands - Arabisch - Syrisch - Marokkaans - Berbers - الهولندية - العربية - الريفية - 

De Arabische Taal en cultuur staan steeds in het middelpunt van de belangstelling. Kennis hierover bij het tolken en vertalen speelt een belangrijke rol.

Het vertaalbureau Amarvertaling beschikt over een groot opgebouwde expertise, waarbij diensten en producten verzorgd worden door ervaren gekwalificeerde tolken en vertalers. Onze diensten worden geleverd aan zowel particulieren als instellingen en bedrijven, zoals: Notarissen · Advocaten · Gemeenten . Scholen . Gezondheidszorg en overige instellingen.  

Vertalen / الترجمة

Wij verzorgen vertalingen van alle soorten teksten, vanuit het Arabisch naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Arabisch. Wij hechten er grote waarde aan om niet alleen woorden en zinnen om te zetten in een andere taal, maar om een volwaardige begrijpelijke tekst af te leveren. Dit doen wij bijvoorbeeld bij vertalingen van: Brieven, folders, medische teksten, websites, enquêtes etc.; en bij vertalingen van officiële documenten zoals: Huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel, identiteitspapieren, beschikking van echtscheiding, diploma, paspoort, etc. 

Tolken / ترجمان

Naast vertalingen verzorgt Amarvertaling ook tolkdiensten in het Arabisch, Marokkaans, Berbers en alle Arabische dialecten (zoals Egyptisch, Irakees, Syrisch, Jemenitisch ...). Het inschakelen van een tolk wordt veelvuldig gedaan bij verschillende instanties vooral om de communicatie tussen cliënt en instelling correct en optimaal te laten verlopen. Daarvoor beschikken onze tolken over de benodigde ervaring en deskundigheid om ook u hierbij te ondersteunen.

 

Afwikkelen Marokkaanse echtscheiding /تذييل حكم الطلاق الأجنبي 

Amarvertaling zorgt tevens voor het omzetten en het regelen van Marokkaanse scheiding naar Marokkaans recht. Wanneer wij de nodige echtscheidingspapieren van u ontvangen (beschikking van echtscheiding - talaq), zorgen wij voor vertaling en legalisatie (ook bij het consulaat). Vervolgens zorgen wij binnen korte tijd (6 weken), gegarandeerd en professioneel voor de afhandeling van de juridische procedures voor echtscheiding bij de rechtbank in Marokko.                                        Voor meer info hierover kunt u ons bellen: 06 45297774 

 Juridisch advies / الإستشارة القانونية

Naast vertaalwerk en tolken geeft Amarvertaling ook advies over uiteenlopende juridische zaken zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en het Marokkaanse Familierecht. Wij kunnen u adviseren over procedures bij overheidsinstanties of zorg dragen voor het schrijven van een machtiging (wakala) in het Arabisch / Marokkaans, bezwaarschrift of van andere brieven.